راه اندازی خط دوم پرس اکستروژن شرکت آلستار

آلستار| تولید کننده مقاطع آلومینیومی درشمال، تهران

راه اندازی خط دوم پرس اکستروژن شرکت آلستار

شرکت آلستار با راه اندازی خط تولید دوم پرس اکستروژن در شش ماه دوم سال 1400 با هدف افزایش ظرفیت تولید پروفیل های آلومینیومی تا ظرفیت 7000 تن سالیانه و اشتغال زایی تا 50 نفر به صورت مستقیم را دارد

شرکت آلستار با راه اندازی خط تولید دوم پرس اکستروژن در شش ماه دوم سال 1400 با هدف افزایش ظرفیت تولید پروفیل های آلومینیومی تا ظرفیت 7000 تن سالیانه و اشتغال زایی تا 50 نفر به صورت مستقیم را دارد