همکاری شرکت آلستار با وزارت نیرو در جهت بهینه سازی مصرف برق و کاهش مصرف انرژی

آلستار| تولید کننده مقاطع آلومینیومی درشمال، تهران

همکاری شرکت آلستار با وزارت نیرو در جهت بهینه سازی مصرف برق و کاهش مصرف انرژی

شرکت آلستار در راستای کاهش پیک بار تابستان 1400 در نظر دارد با همکاری و تعامل با وزارت نیرو، تفاهم نامه همکاری مشترکین صنعتی را به شرح ذیل اجرا نماید:
تفاهم نامه قطع بار برنامه ریزی شده صنایع از ساعت 13 الی 17 و تعیین ساعت کار برنامه ریزی شده از ساعت 5 صبح الی ساعت 13 در بازه زمانی یکم تیرماه تا سی و یکم مرداد ماه که منجر به کاهش حداقل 70% دیماند مصرفی ساعات کاری روزهای عادی می باشد.

شرکت آلستار در راستای کاهش پیک بار تابستان 1400 در نظر دارد با همکاری و تعامل با وزارت نیرو، تفاهم نامه همکاری مشترکین صنعتی را به شرح ذیل اجرا نماید