درباره ما

درباره ما

بـا یـاری خــداوند متـعال توانــسته ایم حــاصل 40 ســـال تجـــربه در صنـعت آلـــومینیـــوم را در زمینــه ی تــولید و فـروش انواع مقــاطع صنـعتی و سـاختمانی در مجمــوعه ای به نـام «آلســـتار» و با نگرشی نـوین و لحاظ نمـودن تکنــولوژی روز دنیا در صنعت درب و پنجره و صنایع وابسته درفضایی به مساحت 20 هزار مترمربع ارتقاء داده تا خدمتی شایان وصادقانه ارائه نماییم. مجموعه صنعتی « آلستـــار » تلفیقی از تجربه، مهارت و تفکر نوین درصنعت کشور می باشد که با بهـره گیری از پیشـرفته ترین ماشین آلات روز دنیا در زمینه تولید پروفیـل های آلومینیومی با خط رنگ الکترواستاتیک و دکورال و همچنین تولیــد درب و پنجره های اختصاصی دوجداره آلومینیوم و UPVC و اجرای نمـاهای کرتیـن وال و کامپـوزیت و تولید کرکره های برقی در مطلـوب ترین سـطح از کیفیت محصـولات خود را عرضه می نماید. جلب رضایت مشتریان و تنوع محصـولات و حفظ کیفیت از اهداف اصلی این مجموعه می باشد.

دفتر مرکزی

درباره ما

بـا یـاری خــداوند متـعال توانــسته ایم حــاصل 40 ســـال تجـــربه در صنـعت آلـــومینیـــوم را در زمینــه ی تــولید و فـروش انواع مقــاطع صنـعتی و سـاختمانی در مجمــوعه ای به نـام «آلســـتار» و با نگرشی نـوین و لحاظ نمـودن تکنــولوژی روز دنیا در صنعت درب و پنجره و صنایع وابسته درفضایی به مساحت 20 هزار مترمربع ارتقاء داده تا خدمتی شایان وصادقانه ارائه نماییم. مجموعه صنعتی « آلستـــار » تلفیقی از تجربه، مهارت و تفکر نوین درصنعت کشور می باشد که با بهـره گیری از پیشـرفته ترین ماشین آلات روز دنیا در زمینه تولید پروفیـل های آلومینیومی با خط رنگ الکترواستاتیک و دکورال و همچنین تولیــد درب و پنجره های اختصاصی دوجداره آلومینیوم و UPVC و اجرای نمـاهای کرتیـن وال و کامپـوزیت و تولید کرکره های برقی در مطلـوب ترین سـطح از کیفیت محصـولات خود را عرضه می نماید. جلب رضایت مشتریان و تنوع محصـولات و حفظ کیفیت از اهداف اصلی این مجموعه می باشد.

کارخانه شماره 1

درباره ما

بـا یـاری خــداوند متـعال توانــسته ایم حــاصل 40 ســـال تجـــربه در صنـعت آلـــومینیـــوم را در زمینــه ی تــولید و فـروش انواع مقــاطع صنـعتی و سـاختمانی در مجمــوعه ای به نـام «آلســـتار» و با نگرشی نـوین و لحاظ نمـودن تکنــولوژی روز دنیا در صنعت درب و پنجره و صنایع وابسته درفضایی به مساحت 20 هزار مترمربع ارتقاء داده تا خدمتی شایان وصادقانه ارائه نماییم. مجموعه صنعتی « آلستـــار » تلفیقی از تجربه، مهارت و تفکر نوین درصنعت کشور می باشد که با بهـره گیری از پیشـرفته ترین ماشین آلات روز دنیا در زمینه تولید پروفیـل های آلومینیومی با خط رنگ الکترواستاتیک و دکورال و همچنین تولیــد درب و پنجره های اختصاصی دوجداره آلومینیوم و UPVC و اجرای نمـاهای کرتیـن وال و کامپـوزیت و تولید کرکره های برقی در مطلـوب ترین سـطح از کیفیت محصـولات خود را عرضه می نماید. جلب رضایت مشتریان و تنوع محصـولات و حفظ کیفیت از اهداف اصلی این مجموعه می باشد.

کارخانه شماره 2

IMS Management Systems
OHSAS 18001-2007
ISO 9001-2015
ISO 14001-2015