windows-Facade-index

درب و پنجره ، نما

درب و پنجره دوجداره

تولید پروفیل

 

آلستار ، تولید کننده پروفیل های صنعتی و ساختمانی ، درب و پنجره های دوجداره آلومینیوم و UPVC ، اجرای نمای کرتن وال