upvc آلستار| تولید کننده نمای کرتن وال درشمال کشور

واحد آنودایزینگ

واحد آنودایزینگ

به تشکیل یک لایه نازک اکسیدی بر روی قطعات آلومینیومی که باعث افزایش سختی، مقاومت در برابر خوردگی، ایجاد نمای زیبا و تغییر برخی از خصوصیات فیزیکی آنها می گردد؛ آنودایزینگ می گویند.
مکانیزم کلی آنودایزینگ با فرو بردن آلومینیوم به محلول اسید و انتقال جریان الکتریسیته از طریق محیط انجام می شود و کاتد به داخل تانک آنودایز متصل می شود. آلومینیوم به عنوان یک آند عمل می کند، بنابراین یون های اکسیژن از الکترولیت آزاد می شوند تا با آلومینیوم در سطح آنودایز شده ترکیب شوند. در این صورت بر سطح آلومینیوم لایه نازکی از اکسید ایجاد می گردد. برخلاف اکثر فرآورده های دیگر، آنودایز بطور طبیعی بافت و زیبایی فلز خود را حفظ می کند.
پوشش آنودایز سختی و دوام دارد، هرگز پوست نخواهد شد و در شرایط عادی هرگز از بین نخواهد رفت. آلومینیوم برای داشتن ظاهری زیبا، مقاومت در برابر خوردگی، سختی و مقاومت در برابر سایش، افزایش ظرافت در کاربردهای صنعتی و برای برخی از دلایل تخصصی آنودایز می شود.