آنودایز

پوشش رنگ آنودایز :

به تشکيل يک لايه نازک اکسيدی بر روی قطعات آلومینيومی که باعث افزايش سختی، مقاومت در برابر خوردگی، ايجاد نمایی زیبا و تغيير برخی از خصوصيات فيزيکی آنها می گردد آنودايزينگ اطلاق می شود. مکانيزم کلی آنودایزینگ با فرو بردن آلومينيوم به محلول اسيد و انتقال جريان الکتريسيته از طريق محيط انجام می شود. کاتد به داخل تانک آنودايز متصل مي شود. آلومينيوم به عنوان يک آند عمل می کند، بنابراين يون های اکسيژن از الکتروليت آزاد می شوند تا با آلومينيوم در سطح آنودايز شده ترکيب شوند.در اين صورت بر سطح آلومينيوم لايه نازکی از اکسيد ايجاد می گردد. بر خلاف اکثر فرآورده های ديگر، آنودايز بطور طبيعی بافت و زيبايی فلزی خود را حفظ می کند. پوشش آنودايز سختی و دوام دارد، پوست هرگز نخواهد شد و در شرايط عادی هرگز از بين نخواهد رفت. آلومینیوم برای داشتن ظاهری زیبا، مقاومت در برابر خوردگی ها، سختی و مقاومت در برابر سایش، چسبندگی بهتر رنگ، افزایش ظرافت در کاربردهای صنعتی و برای تعدادی از دلایل تخصصی ، آنادایز می شود.

..

..

نمونه رنگ های آنودایز

..

آنودایز anodize

..