درب وپنجره های آلومینیوم مستـر فلت اختصاصی آلستار

درب وپنجره های آلومینیوم مستر فلت اختصاصی آلستار


درب و پنجره های سیستم فلت بر پایه ی همان سیستم مستر می باشندولی با اندکی تغییرات در این سیستم نمایی یکدست به ظاهر آن بخشیده است این سیستم علاوه دارا بودن تمام خواص سیست های دوجداره ظاهری بسیار شیک دارد که مناسب با سلیقه طراحان می باشد. سیستم اختصاصی مستر فلت دارای هفت سری پروفیل می باشد.

  • مسترفلت کشویی دوبل ترمال بریک
  • مستر فلت کشویی دوبل نرمال
  • مستر فلت کشویی مونوریل ترمال بریک
  • مستر فلت کشویی مونوریل نرمال
  • مسترفلت لولایی ترمال بریک T70
  • مستر فلت لولایی ترمال بریک T60
  • مستر فلت لولایی نرمال T60
photo_۲۰۱۷-۰۹-۲۷_۱۵-۲۵-۰۵_resize
N-Master-SL
N-Master-SL
N-Master-SL
N-Master-SL
N-Master-SL
N-Master-SL