محصولات

TH Lift Double


طبق استانداردهای روز اروپا

دسته: .

طراحی این سیستم طبق استانداردهای روز اروپا صورت گرفته است.

تولید کننده آلستار
عرض فریم / پروفیل (اصلی) ۱۲۸mm
قابلیت ساخت انواع درب های ریلی ، دولنگه ، سه لنگه …
 محدوده ابعاد ساخت  حداکثر عرض لنگه  ۳۰۰۰mm و ارتفاع لنگه۲۵۰۰mm