محصولات

TH General SL77


ترک ترمال بریک ریلی

طراحی این سیستم طبق استانداردهای روز اروپا صورت گرفته است.

تولید کننده آلستار
عرض فریم / پروفیل (اصلی) ۷۷mm
قابلیت ساخت انواع پنجره های ریلی دولنگه ، سه لنگه ، چهارلنگه