محصولات

N Master SL,new


مستر – نرمال ریلی

دسته: .

طراحی این سیستم طبق استانداردهای روز اروپا صورت گرفته است.

تولید کننده آلستار
عرض فریم / پروفیل (اصلی) ۶۰mm
قابلیت ساخت انواع پنجره های ریلی دولنگه ، سه لنگه ، چهارلنگه