محصولات

N-Tork-SL

N General SL Flat


تکنو – نرمال ریلی

طراحی این سیستم طبق استانداردهای روز اروپا صورت گرفته است.

تولید کننده آلستار
عرض فریم / پروفیل (اصلی) ۶۰mm
قابلیت ساخت انواع پنجره های ریلی دولنگه ، سه لنگه ، چهارلنگه