محصولات

مكان گيرنده

فریم شیشه گیر


طبق استانداردهای روز اروپا ؛جهت ساخت و اجرای سیستم جام بالکنی

دسته: .

سیستم جام بالکنی

کد محصول
وزن (گرم/ متر) ۹۱۱۶
تولید کننده
عرض فریم / پروفیل (اصلی) ندارد
حداکثر ضخامت شیشه
قابلیت ساخت
Uf ندارد
طول پلی آمید